Regulamin

1. słownik pojęć

Serwis - Strona internetowa znajdująca się pod adersem: https://wegateka-6b873.web.app/ (lub https://wegateka.pl/) oraz aplikacja korzystająca z adresu https://wegateka-6b873.web.app/app/ (lub https://wegateka.pl/app/)

Operator - Administrator danych osobowych w postaci firmy o nazwie Rafał Budzis której siedziba znajduje się pod adresem Aleja Wyzwolenia 6 / 6, 58-300 Wałbrzych. Identyfikująca się numerami NIP: 8863005651, REGON: 380881003. Kontakt do administratora danych odbywa się poprzez e-mail: [email protected]

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu

2. Rodzaj i zakres usług:

2.1 Serwis oferuje możliwość przaglądania treści osób trzecich. Każdy element posiada:

  • 2.1.1 odnośnik do ordębnej strony internetowej która nie jest częścią tego serwisu.
  • 2.1.2 możliwość zapisania elementu do ulubionych
  • 2.1.3 zapisywania histori działań na swoim urządzeniu

3. Warunki świadczenia usług

3.2 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki stron www akceptującej pliki Cookie oraz obsługującej język Javascript.

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu , zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Szczegółowe zasady wykorzystania Twoich danych reguluje Polityka prywatności.